Magasinera dina möbler och bohag hos Jämt Flytt!

Hos oss kan ni magasinera era möbler/bohag i träcontainrar i våra lokaler. Vi använder boxsystem som står i vårt uppvärmda lager.

Vill du magasinera hos oss?

Att magasinera hos Jämt Flytt

Lämna själv eller så hämtar vi

Antingen hämtar vi era möbler/bohag om ni önskar eller så kan ni själva komma med t.ex. släpvagn och lämna ert bohag på vår kaj där vi tar emot.

Bohaget stuvas sedan in med omsorg i containrarna. Hur många som behövs beror självklart på storleken på bohaget.

Magasinering hos Jämt Flytt

Magasinera i vårt varmlager, våra boxar är på 8 m3